Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme savunması

Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme savunması

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Kontratı‘nden çekilme kararına ait Danıştay‘a savunma gönderdi. 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların ‘haksız ve tüzel destekten yoksun’ olduğu gerekçesiyle reddi istendi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere nazaran kontrattan çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı kontrolü dışında olduğuna belirtildi. Kontratın Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde anayasaya karşıtlık bulunmadığı vurgulandı.

Tekrar kontrattan çekilme kararının, ‘kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda türel olarak yahut uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağına’ dikkat çekildi. Savunmalarda özetle şu değerlenmelere yer verildi:

‘Yargı kontrolü dışında’

  • Cumhurbaşkanın devletin başı sıfatıyla yaptığı ve devletin yüksek menfaatini ilgilendiren süreçlerine karşı yargı yolunun kapalı olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Yürütme organın diğer devletlerle yahut milletlerarası kuruluşlarla olan ilgileri çerçevesinde yaptığı süreçlerde yargı kontrolü dışındadır. Bir milletlerarası muahedenin feshedilmesi süreci, dava konusu süreçte yürütme organın memleketler arası alakalar çerçevesinde yaptığı bir süreç olup yargı kontrolüne tabi değildir. 
  • Dava konusu Cumhurbaşkanı kararı kategorik olarak dış bağlantılar çerçevesinde tesis edilen ve münhasıran cumhurbaşkanın yetkisine tabi bir süreç olup yargı kontrolü kapsamında görülmesi mümkün değildir. Kontratın Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi kararının iptal kararına bahis edilmesi mümkün değildir. Münasebetiyle iş bu davanın bu istikametten öncelikle reddi gerekmektedir.

‘Sözleşme bildirimle feshedilebilir’

  • Kontratın 80. unsuruna nazaran, taraflardan rastgele birinin Avrupa Kurulu Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle rastgele bir vakitte mukaveleyi kendisi bakımından feshedebilecektir.

‘Anayasaya karşıt değil’

  • Meclis bir milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının kanunla uygun bulmakta, antlaşmanın onaylanması ise Cumhurbaşkanı kararı ile gerçekleşmektedir. Meclis’in onaylamayı uygun bulma yetkisi münasebet gösterilerek, antlaşmaların onaylanması ve fesih hususlarının Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyeceği tezi yerinde değildir. Bu çeşitten antlaşmaların müzakere edilmesinde, imzalanmasında, onaylanarak, yürürlüğü konulmasında ve feshedilmesinde yetkili makam yeniden yürütme organıdır. Bu nedenle, kontratın feshinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde anayasamıza karşıtlık bulunmamaktadır.

‘Çekilme, tüzel eksikliğe yol açmayacaktır’

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, temel hak ve özgürlüklere ait tarafı olduğumuz öbür milletler ortası antlaşmalar, kanunlarımız ve ilgili başka mevzuat, bayanlara yönelik şiddetle çaba ve şiddeti tedbire konusunda, memleketler arası kural ve standartlara da uygun, gerekli düzenlemeleri içermektedir. Bu prestijle ülkemizin bahse husus mukaveleden çekilmesi, bayanlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda tüzel olarak yahut uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacaktır.

İstanbul Mukavelesi olarak bilinen, ‘kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla uğraşa ait Avrupa kurulu sözleşmesinin’ feshi tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan da çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli yargı süreci Danıştay’da devam ediyor.

220 dolayında dava açıldı

Bu hususta Danıştay 10. Dairesi’nde ortalarında CHP, GÜZEL Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu hukuksal ve gerçek bireyler tarafından 220 dolayında dava açılmıştı. Dava dilekçelerinde, ‘kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması’ talep edilmişti.  Savunmaların alınmasının akabinde Danıştay 10. Dairesi’nin kısa bir müddet içerisinde davaları karara bağlaması bekleniyor. 

19 Mart’ta feshedilen mukavelenin sona erme tarihi, 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmişti.

spor haberleri için takipte kalın.