DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

DOĞU ARAS GÜÇ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
67.000.000 41.548.871 237.082.346 427.848.423 773.474.640
Transferler
50.735.791 377.107.632 -427.843.423
Devir Karı (Zararı)
337.011.752 337.011.752
Kar Hisseleri
-31.889.348 -31.889.348
Devir Sonu Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 582.300.630 339.950.713 1.078.597.044 1.078.597.044
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365
Periyot Karı (Zararı)
405.329.457 405.329.457
Kar Hisseleri
26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446
Periyot Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 405.329.457 1.356.066.668 1.356.066.668

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.249.601 164.784.196
Periyot Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-219.456.254 -92.179.615
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
21 19.406.535 20.442.953
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.029.942 23.807.404
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 26.029.942 23.807.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.596.774 17.242.099
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 429.370 -1.174.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.167.404 18.416.795
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-5.405.881 51.573.370
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.222.210 -9.742.873
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
33.816.329 61.316.243
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11 18.711.024 -557.323
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
-291.594.648 -204.688.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.416.599 -84.302.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.343.209 99.258.315
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.009 32.081.944
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.089.200 67.176.371
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
685.630 -116.429.248
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
685.630 -116.429.248
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-188.497.871 -48.169.122
Başka Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-188.497.871 -48.169.122
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
350.797.041 197.216.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.921.172 -36.583.326
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-79.484.721 -32.678.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.996.650 -48.510.528
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.418.198 -39.494.101
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.414.848 -9.016.427
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.329.823 -32.008.682
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.372.844 -88.399.895
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.876.641 -89.570.332
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
503.797 1.170.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.129.096 24.654.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.735.022 -2.653.281
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.354.142 10.087.701
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.089.164 -12.740.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.456.604 160.529.422
Alınan Faiz
22 39.222.210 9.742.873
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.462.293 -3.010.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -21.235.768 -12.962.724
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 48.268.848 10.485.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.397.932 -339.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.202.068 -339.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.202.068 -339.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.818.651 -47.676.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-100.041.048 -82.599.293
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -100.041.048 -82.599.293
Bağlı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Artış
50.772.698 109.061.617
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -5.252.298 -12.512.615
Ödenen Temettüler
15 -110.930.084 -31.889.348
Ödenen Faiz
23 -13.197.618 -18.851.019
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.170.301 -10.885.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 326.194.848 135.104.221
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 291.023.730 251.872.350

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 292.810.234 337.335.494
Ticari Alacaklar
325.880.844 238.266.051
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17.1 263.814 9.805
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 325.617.030 238.256.246
Öteki Alacaklar
2.911.497 106.005.362
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
7,17.1 102.437.060
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 2.911.497 3.568.302
İmtiyaz Mukavelelerine Ait Finansal Varlıklar
6 164.762.491 311.240.470
Stoklar
55.268.854 43.347.682
Peşin Ödenmiş Masraflar
14 200.559.960 121.075.239
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 3.250.569 42.591
Öteki Dönen Varlıklar
18.452.318 0
ORTA TOPLAM
1.063.896.767 1.157.312.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.063.896.767 1.157.312.889
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
1.091.267 1.120.092
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 1.091.267 1.120.092
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
188.497.871 0
Öteki Kontrat Varlıkları
12 188.497.871
İmtiyaz Mukavelelerine Ait Finansal Varlıklar
6 928.816.587 783.023.113
Maddi Duran Varlıklar
9 6.748.459 8.301.359
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.597.963 10.220.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 185.549.158 195.561.684
İmtiyaz Kontratlarından Doğan Haklar
0
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.549.158 195.561.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 60.257.452 68.228.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.381.558.757 1.066.455.641
TOPLAM VARLIKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 26.720.536 114.552.329
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.720.536 114.552.329
Banka Kredileri
22.310.767 108.743.167
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 4.409.769 5.809.162
Ticari Borçlar
532.031.346 480.034.696
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
5,17.1 31.670.604 52.088.802
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 500.360.742 427.945.894
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
4.234.063 2.904.240
Başka Borçlar
282.608.727 275.716.898
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
7,17.1 36.903.042
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 282.608.727 238.813.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 31.149.695 20.020.599
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.692.649 10.980.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.778.877 30.182.103
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 4.366.327 3.936.957
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 39.412.550 26.245.146
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.352.025 44.988.871
ORTA TOPLAM
951.567.918 979.380.420
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.567.918 979.380.420
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Banka Kredileri
8 124.798.335 120.547.097
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 6.537.794 5.744.079
Öteki Borçlar
26.401
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
17.1 26.401
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.820.938 131.056.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.388.856 1.110.436.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.356.066.668 1.113.331.657
Ödenmiş Sermaye
15 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.284.018 92.284.662
Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) (-)
15 0 -90.000.000
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
15 764.453.193 582.300.630
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
405.329.457 461.746.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.356.066.668 1.113.331.657
TOPLAM KAYNAKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
18 3.595.098.336 1.924.220.236 1.340.451.142 714.129.138
Satışların Maliyeti
19 -3.199.302.969 -1.473.984.578 -1.253.198.346 -533.157.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı
0
Fiyat, Prim, Komite ve Başka Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Hissesi Gelirleri
0
Türev Finansal Süreçlerden Kar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Öteki Gelirler
0
Finans Bölümü Faaliyetleri Maliyeti
0
Fiyat, Prim, Kurul ve Öbür Hizmet Masrafları
0
Kambiyo Masrafları
0
Faiz Masrafları
0
Kar Hissesi Masrafları
0
Karşılık Masrafları
0
Türev Finansal Süreçlerden Ziyan
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Masraflar
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Masraflar
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Ziyanlar
0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Öteki Sarfiyatlar
0
FİNANS KESİMİ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Bedel Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Genel İdare Masrafları
20 -164.248.936 -150.226.208 -68.664.217 -53.477.003
Pazarlama Masrafları
20 -131.494.517 -101.819.675 -48.843.111 -45.485.975
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
0 0 0 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
22 406.463.637 282.644.103 154.983.801 123.548.093
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
22 -20.862.180 -25.791.503 -3.215.740 -22.905.758
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
485.653.371 455.042.375 121.513.529 182.650.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Bedel Düşüklüğü Çıkarları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
5,6 22.238.906 -13.321.857 -2.678.508 -16.916.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.092.277 441.720.518 118.835.021 165.733.988
Finansman Gelirleri
23 3.653.772 1.922.427 1.922.427
Finansman Sarfiyatları
23 -87.705.568 -107.188.516 -11.608.379 -55.160.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
424.040.481 336.454.429 107.226.642 112.496.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.711.024 557.323 -3.252.910 -8.981.274
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.739.755 -17.976.484 -1.081.196 -9.336.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.971.269 18.533.807 -2.171.714 354.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
DEVİR KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981036

BIST

Yazar Aranıyor