Ergenlikdönemi

Ergenlikdönemi

Ergenlik; bireyin uç noktalarda duygu dalgalanmaları ve öngörülemeyen zor davranışlarla tanımlanan, yaşamın çalkantılı bir dönemidir.

Ergenlik döneminde büyük fiziksel değişim yaşanır, yanı sıra beyin gelişimi de devam eder. Ama en önemli gelişim sosyal alanda meydana gelir.
Sosyal alanda ergen, kendi kimliğini keşfedecek, ne yapmak istediğini fark edecek ve ailesinden bağımsız kararlar almak isteyecektir. Bu noktada ebeveynlerin çocuğa makul ölçüde bağımsızlık sağlaması önemlidir. Akran grupları ergen için çok önemli bir yere sahiptir, ergen bu sayede aidiyet ve kabul görme hissini yaşayacak ve sosyal ilişkilerin nasıl işlediğini öğrenecek, geleceğe hazırlanacaktır.

Bu sürecte ergen, ailesiyle çatışma yaşayabilir, onları eleştirebilir. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken, çocuklarıyla saygı ve anlayış temelli destekleyici bir ilişki biçimi oluşturmak, ona alan tanımak ve yerinde kurallar ile denetlemektir.

Etiketler