Mahkemeden emsal karar: Kripto parayı menkul kıymet sayarak haciz koydu

Mahkemeden emsal karar: Kripto parayı menkul kıymet sayarak haciz koydu

Türkiye’de, borçlu bir kişinin kripto parasına ilk kez mahkemece “Menkul Kıymet” değeri olduğu gerekçesiyle el kondu. Bu karar Türkiye’de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması sebebiyle emsal değer taşıyacak.

Dünya gazetesinin haberine göre İstanbul’da bir alacaklı 60 bin TL borcuna karşılık 14. icra Müdürlüğü’ne başvurarak, borcunu ödemeyen kişinin Türkiye merkezli kripto para borsasındaki hesabına haciz getirilmesini talep etti. Mahkeme tarafından incelenen talep doğrultusunda , 5 Mart 2021’de borçlunun kripto para borsasındaki hesabına bloke kondu.

Hesabına bloke koyulan kişinin avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine itirazda bulundu. Bilen İcra kararına, Türkiye’deki kripto para borsalarının SPK mevzuatına tabi aracı kurum ya da BDDK mevzuatına tabi banka veya finans kuruluşu olarak adlandırılamayacağı için mevzuat yokluğundan ihbarnamenin iptalinin gerektiğini öne sürerek itiraz etti.

Ayrıca dilekçede, hesabın önce borsa tarafından konulan blokenin gerekli önlemler alınarak ihtiyaten kaldırılması istendi. Ardından icra müdürlüğü tarafından gönderilen haciz ihbarnamesinin iptali istendi mahkeme aksi kanaatte ise kripto paraların, ihbarnamenin 3. kişiye ulaşmasından mahkemenin karar verilinceye kadarki süresi içinde kripto para için işlem gördüğü en üst değerden Türk lirasına çevrilmesine karar verilmesi talep edildi. Dilekçede Davalının tazminata mahkum edilmesi ve mallar üzerindeki haczin kaldırılması da talep edildi.

Emsal teşkil edecek bir karar verildi

Talebi değerlendiren İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, Türkiye’de daha önce verilmemiş ve kripto para piyasası için emsal teşkil edecek olan bir karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir.

Etiketler