NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı – İptaline İlişkin Bildirim

NET HOLDİNG A.Ş.( Başka Hisse İhracı – İptaline Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan hisselerin itfası için sermaye azaltımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Hisse İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Geri Alınan Hisseler Tebliği” (II-22.1) kararları ve bu bildiriye ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında Geri Alınan Hisseler içinden elde tutma müddeti dolan hisselerin iptali.
İdare Konseyi Karar Tarihi 22.10.2021
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Hisselerinden İptal Yapılacak mı? Hayır
Mevzu Genel Konsey?da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL) 419.423.810

Hisse İhracı/İptali Bilgileri
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Hisse İhracı Tutarı(TL) Hisse İhracı (%) Hisse Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Hisse İptali Tutarı(TL) Hisse İptali (%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRENTHL00020 12,351
B Kümesi, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 144.452.127 25,61771

Mevcut Sermaye (TL) Hisse İhracı Tutarı(TL) Hisse İhracı (%) Hisse İptali Tutarı(TL) Hisse İptali (%)
TOPLAM 563.875.937 0 0 144.452.127 25,61771

Para Ünitesi TRY
SPK Müracaat Tarihi 28.10.2021
SPK Müracaat Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.12.2021

Ek Açıklamalar
Bilindiği üzere:
SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirisi’ne ahenk sağlamak hedefiyle,
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 22.10.2021 tarihli kararları mucibince, 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayemizin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL’na indirilmesine, Sermaye azaltımı süreci içerisinde, hisselerin tamamı yahut bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek muhtemel alım taleplerinin kıymetlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin ölçüsüne bağlı olarak geri alınan hisselerden satış yapılarak hisselerin elden çıkartılmasına, kısmi satış gerçekleşirse elimizde kalacak hisselerin sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi sürecine devam edilmesine ve uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiş olup SPK’ya başvurulmuştur.
Sermaye Piyasası Şurası’nın VII-128.1 sayılı Hisse Bildirimi’nin 19. unsuru mucibince “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” tarzlarına nazaran itfa edilmesi suretiyle, şirketimizin 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL’ye indirilmesini teminen Temel Kontratımızın “Holding’in Sermayesi” başlıklı 8’inci ve “Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları” başlıklı 9’uncu unsurlarının tadil tasarılarına Kurul’un 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı bülteninde uygun görüş verildiği duyurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Temel Kontrat Tadil Metni.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980766

BIST

Yazar Aranıyor