Tasarruf finansman şirketleri BDDK yönetmeliklerinde

Tasarruf finansman şirketleri BDDK yönetmeliklerinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeler kapsamında ilgili yönetmeliğin adı, “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirildi.

YÖNETMELİĞİN AMACI TEKRAR DÜZENLENDİ

İsim değişikliği doğrultusunda yönetmeliğin amacı da “finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe ve karşılık uygulamalarına ve kamuya açıklanacak finansal tablolarının biçim ve içeriğine ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak yeniden düzenlendi.

METİNDE GEÇEN İBARELER TASARRUF FİNANS ŞİRKETLERİNİ DE KAPSADI

Yönetmeliğin ismine “tasarruf finansman şirketlerinin” girmesiyle, şirketlere atıfta bulunulan tüm bölümlere aynı ibare eklendi. Bu kapsamda, yönetmelikte geçen “alacaklar”, “kanun” ve “şirket” kelimelerinin karşılığı, tasarruf finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

YÖNETMENLİK HÜKÜMLERİNE TÜM YAPI TABİ

Öte yandan, yapılan isim değişikliği düzenlemesinin ardından BDDK’nın Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik’inde de gerekli değişiklikler yapıldı. Böylece, söz konusu yönetmelik hükümlerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri de tabi tutuldu.​​​​​​​

BDDK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, tasarruf finansman şirketleri de artık kuruma bağlı olarak işlem görmeye başladı.

Güncel Haberleri takip etmek için bizden ayrılmayın