TMMOB: OHAL Kurulu kapatılmalı ve ihraç edilen herkes işlerine geri dönmeli

TMMOB: OHAL Kurulu kapatılmalı ve ihraç edilen herkes işlerine geri dönmeli

TMMOB İdare Heyeti Lideri Emin Koramaz, OHAL Kurulu’nun kapatılmasını ve KHK’lar ile ihraç edilenlerin misyonlarına dönmesi gerektiğini söyledi.

“Kamu işçileri üzerindeki siyasi baskı ve yıldırma siyasetlerine derhal son verilsin” diyerek açıklamasına başlayan Koramaz şunları söyledi :

“Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, rastgele bir idari soruşturmaya tabi tutulmaksızın bir gecede tüm ömürleri karartılan ihraçlar, ortadan geçen bu denli müddet içinde kendilerini savunabilecekleri bir mahkeme önüne bile çıkamadılar. 2017 yılı başında kurulan Fevkalâde Hal Süreçleri İnceleme Komitesi, süreci uzatmaktan, mağdurların hukuka erişimini engellemekten öbür bir işe yaramamaktadır. Başlangıçta bir yıllık vazife müddetiyle kurulan komisyon, 4 yılı aşkın vakittir kendisine yapılan 126 bin 300 evrak hakkındaki süreçlerini tamamlayamamıştır. Çalışma suratı giderek düşen ve kimi belgelerin incelenmesini bilhassa sona bırakan Komite, 2020 yılı içinde yalnızca 14 bin 10 evrak hakkında karar vermiştir. Komisyon’da hala 14 bin 320 evrak bekletilmektedir. Bilindiği üzere bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki belediyelerde birçok üye ve meslektaşımız OHAL periyodunda yayınlanan Kanun Kararında Kararnameler ile hukuksuz bir formda vazifelerinden ihraç edilmişti. Belediyelerde çalışan pek çok işçi büsbütün siyasal nedenlerle kademe durdurma, maaş kesme, açığa alma ya da misyondan ihraç üzere idari cezalara maruz kalmaktadır.”

OHAL Komisyonu’nun kapatılması gerektiğini tabir eden Koramaz şunları aktardı: “Yıllardır devam eden adaletsizliğin giderilmesi için OHAL Kurulu kapatılmalı, haksız-hukuksuz biçimde kamu misyonundan ihraç edilen herkes işlerine geri dönmeli, kamu işçileri üzerindeki siyasi baskı ve yıldırma siyasetlerine derhal son verilmelidir.”

Etiketler